Background

neformálna konferencia
o slovenskom jazyku

* * * * * *

Nitra

23. máj 2015
Guitar1
Registrácia registrácia účastníkov
je otvorená

Partneri

Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre -- # -- --